داروخانه های تحت پوشش


پنجم شهریور خدابنده

پنجم شهریور خدابنده
ادامه


پنجم شهریور ابهر

پنجم شهریور ابهر
ادامه


پنجم شهریور زنجان

  داروخانه پنجم شهریور زنجان با هدف هم افزائی بخش دولتی برای ارائه خدمات داروئی به بیماران، سرعت بخشیدن به خدمات داروئی و افزایش سطح کیفیت خدمت رسانی ایجاد شده است این داروخانه با کسب مجوز توزیع و عمده فروشی در سطح استان در سطح تخصصی و فوق تخصصی خدمت رسانی خواهد کرد . انتظار می رود این ...
ادامه


اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج)

 اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج)
ادامه


اورژانس بیمارستان موسوی

اورژانس بیمارستان موسوی
ادامه


 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98