ارتباط مستقیم با مدیر عامل

به منظور بهره‌مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده پرسنل که موجب ارتقا و بهبود شرکت و همچنین توسعه ، گسترش ،تسریع و تسهیل در ارایه خدمات میگردد ،همکاران محترم می توانند از طریق فرم زیر اقدام به ارسال پیام های خود نمایند خاطر نشان میگردد پیام های ارسالی صرفا فقط از طریق مدیر عامل محترم مشاهده می گردد.

 shooow

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98