حضور ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت و ریاست محترم اتاق صنعت و معدن استان

 

 

مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بازدید خود از شرکت تعاونی داروسازان زنجان اظهار کرد. بزرگترین انبار استاندارد داروی کشور در استان زنجان در شرف راه اندازی است .این انبار در زمینی به مساحت 6000 متر احداث گردیده است و داری 1320 متر سال اصلی برای ذخیره سازی دارو می باشد . انبار دارو دارای بخشهای مختلفی از جمله سردخانه ، اتاق سرد ، انبار تخصصی داروهای مخدر ، محل نگهداری الکل ، محل بارگیری و تخلیه بوده و تمامی ابعاد و استانداردهای نگهداری و پخش دارو مد نظر قرار گرفته است . ذخیره سازی 990 تن انواع دارو در سال ، ذخیره سازی برای شرائط اضطراری و پخش دارو برای استانهای زنجان و قزوین از کاربردهای انبار می باشد . پخش دارو در شهرستانهای میانه ، بیجار و تکاب از برنامه های پیش رو  می باشد . ارتقاء کیفیت دارو ، افزایش رضایتمندی مشتری  و کاهش قیمت از اهداف اولیه احداث انبار بوده است . احداث انبارهای استاندارد برای ذخیره سازی دارو ، مکمل چرخه تولید دارو در کشور است این انبار با سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم 25 نفر را فراهم می نماید . در حال حاضر فرآیند انبار داروها در این محل آغاز گردیده است.

 

 

 

 


۱۳۹۶/۰۱/۲۰، ۱۸:۱۴:۴۹       1535
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98