اطلاعیه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول

 

دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول

 

همکار  محترم جناب آقای دکتر/ خانم دکتر.....................................................

سلام‌علیکم

    احتراماً بدینوسیله دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه با دستور به شرح ذیل رأس ساعت 30/9 صبح روز پنجشنبه مورخ 19/05/96 در محل شـرکت تعاونی واقع در شهرک صنعتی شمـاره یک خیابان آذر جنوبی – نبش خیابان اول شرکت فرمائید .

دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره از عملکرد سال 95

2-گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال 95 و تصویب آن

3- بررسی پیشنهاد هیات مدیره جهت افزایش سرمایه شرکت

4- تصویب اختصاص 5% از سود خالص عملکرد سال 95 به اندوخته قانونی شرکت ( به استناد بند1 ماده 25 قانون بخش تعاون)

5- بررسی نحوه‌ی تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مصوب

6-تصویب برنامه اجرای پروژه داروخانه تخصصی پنجم شهریور زنجان در محل بیمارستان ولی‌عصر ( عج )

7- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 96

 

 

 

                                                                                                                                                            دکتـر فـرح جمـالی

                                                                                                                                                            رئیس هیات مدیره


۱۳۹۶/۰۵/۱۴، ۱۱:۳۱:۴۰       1526
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98