آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول مورخ 98/04/28     تاریخ انتشار 97/04/18

 

سهامدار محترم جناب آقای دکتر / سرکار خانم دکتر

 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی داروسازان راس ساعت 10 صبح مورخ 12/11/97 در محل شرکت به آدرس : زنجان شهرک صنعتی شماره 1 (اشراق) خیابان سهروردی خیابان آذر جنوبی نبش خیابان اول تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید یا وکیل و نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.

ضمنا با اطلاع می رساند بموجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

 

                                                                                


۱۳۹۸/۰۴/۱۸، ۱۰:۲۹:۳۲       1492
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98