اخبار

۰۷ تیر
واگذاری سهام جدید به متقاضیان جدید
۱۸ تیر
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۴ مرداد
اطلاعیه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول
۰۲ مرداد
بازديد معاونت توزيع و فروش و مديران فروش شركت پوراپخش
۲۰ فروردین
حضور ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت و ریاست محترم اتاق صنعت و معدن استان
واگذاری سهام جدید به متقاضیان جدید

به استحضار کلیه همکاران داروساز شاغل در استان می رساند براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی داروسازان استان زنجان در مورخ 1400/04/04از سهام شرکت به همکاران واجد شرایط ضمن قبول عضویت با ...

۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 1626
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول مورخ 98/04/28     تاریخ انتشار 97/04/18 ...

۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 1491
اطلاعیه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول

  دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول   همکار  محترم جناب آقای دکتر/ خانم دکتر..................................................... سلام‌علیکم ...

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ 1525
بازديد معاونت توزيع و فروش و مديران فروش شركت پوراپخش

  بازديد معاونت توزيع و فروش و مديران فروش شركت پوراپخش از مركز توزيع دارو تعاوني و مذاكرات و هماهنگي جهت آغاز پخش دارو در استان زنجان.      

۱۳۹۶/۰۵/۰۲ 1962
حضور ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت و ریاست محترم اتاق صنعت و معدن استان

    مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بازدید خود از شرکت تعاونی داروسازان زنجان اظهار کرد. بزرگترین انبار استاندارد داروی کشور در استان زنجان در شرف راه اندازی است ...

۱۳۹۶/۰۱/۲۰ 1534

واگذاری سهام جدید به متقاضیان جدید
به استحضار کلیه همکاران داروساز شاغل در استان می رساند براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی داروسازان استان زنجان در مورخ 1400/04/04از سهام شرکت به همکاران واجد شرایط ضمن قبول عضویت با ...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول مورخ 98/04/28     تاریخ انتشار 97/04/18 ...

اطلاعیه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول
  دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی سالانه – نوبت اول   همکار  محترم جناب آقای دکتر/ خانم دکتر..................................................... سلام‌علیکم ...

بازديد معاونت توزيع و فروش و مديران فروش شركت پوراپخش
  بازديد معاونت توزيع و فروش و مديران فروش شركت پوراپخش از مركز توزيع دارو تعاوني و مذاكرات و هماهنگي جهت آغاز پخش دارو در استان زنجان.      

حضور ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت و ریاست محترم اتاق صنعت و معدن استان
    مهندس فغفوری رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بازدید خود از شرکت تعاونی داروسازان زنجان اظهار کرد. بزرگترین انبار استاندارد داروی کشور در استان زنجان در شرف راه اندازی است ...
  • 1

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان  
تعاونی برتر استانی در سال 94

افتخارات و تقدیرنامه ها

دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر
تعاونی برتر ملی در سال 96

 

دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان زنجان
تعاونی برتر استانی در سال 98